ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>ภาพและข่าวกิจกรรม KM
 
ปี 2560
 
พฤศจิกายน 2560
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 29 คน)
 
 
ตุลาคม 2560
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 61 คน)
 
 
กันยายน 2560
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 46 คน)
 
 
สิงหาคม 2560
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 71 คน)
 
 
กรกฏาคม 2560
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 55 คน)
 
 
มิถุนายน 2560
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 228 คน)
 
 
พฤษภาคม 2560
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 236 คน)
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 211 คน)
 
 
มีนาคม 2560
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 157 คน)
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 26 คน)
โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่
(อ่านแล้ว 161 คน)
 
 
กุมภาพันธ์ 2560
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 35 คน)
 
 
ปี 2559
 
มกราคม 2559
 
   
โดยสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์
(อ่านแล้ว 748 คน)
โดยสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์
(อ่านแล้ว 327 คน)
 
 
ปี 2558
 
พฤศจิกายน 2558
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 536 คน)
 
 
สิงหาคม 2558
 
   
โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
(อ่านแล้ว 344 คน)
 
 
มิถุนายน 2558
 
   
โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่
(อ่านแล้ว 272 คน)
 
 
เมษายน 2558
 
   
โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่
(อ่านแล้ว 649 คน)
 
 
ปี 2557
 
กุมภาพันธ์ 2557
 
   
โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่
(อ่านแล้ว 460 คน)
โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่
(อ่านแล้ว 507 คน)