ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
> การสร้างแบบสอบถาม ด้วย Google Form
 

การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online

  Google Form เป็นบริการจากบริษัท Google ที่ใช้สร้างแบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลอื่นๆ Online ได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี เช่น

 

 • การวางแผนการจัดงาน (Event) ต่างๆ
 • การสำรวจความพึงพอใจหรือความเห็น
 • การเก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ
 • การทำแบบทดสอบ
 • การลงคะแนนเสียง

 

ในไฟล์ความรู้ที่ได้นำมาเผยแพร่ จะประกอบด้วย :-

 • การเข้าใช้งาน Google Form
 • การสร้างแบบสอบถาม
 • การ Download ผลลัพธ์
 • การดูแบบสอบถาม Online
 • การปิดการตอบกลับแบบสอบถาม
 • การเปลี่ยน Theme ที่ต้องการให้กับเอกสาร
ท่านสามารถเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Google Form อย่างง่ายๆ โดยดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

วันที่ใส่ความรู้ : 04/11/2558
โดย : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดหมู่ : มีดีมาแชร์
Keyword : Google Form, แบบสอบถาม