ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
> วิธีป้องกันมัลแวร์ WannaCry
 

วิธีป้องกันมัลแวร์ WannaCry

จัดทำโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ใส่ความรู้ : 15/10/2561
โดย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดหมู่ : รู้รอบเรื่อง IT
Keyword : WannaCry, ป้องกันมัลแวร์