ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
> วิธีการตรวจสอบ citation ในฐานข้อมูล scopus
 

วิธีการตรวจสอบ citation ใน scopus

ในเว็บไซต์ www.scopus.com

รายละเอียดขั้นตอนดังไฟล์แนบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ

วันที่ใส่ความรู้ : 31/08/2561
โดย : หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ
หมวดหมู่ : การวิจัย
Keyword : citation , scopus