ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
> การลบรหัสผ่านบนเว็บไซต์ที่ Google Chrome บันทึกไว้ (For Computer)
 

การตั้งค่าให้เว็บราวเซอร์จดจำ ชื่อผู้ใช้ (username) รวมทั้ง รหัสผ่าน (password ) ในการเข้าใช้งาน เป็นการดีในกรณีที่ ให้เราสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องมานั่งท่องจำ username และ password แต่ถ้าเกิดว่า ข้อมูลในเว็บไซต์นั้นเป็นเรื่องสำคัญ ๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการเงิน หรือ เรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครมาเปิดเห็นเข้า การตั้งค่าให้เว็บราวเซอร์จดจำรหัสผ่าน ก็เป็นเรื่องเสี่ยงมาก ดังนั้น จึงได้นำขั้นตอนการตั้งค่า Google Chrome ให้ไม่จำประวัติของ password มาเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค่ะ สามารถเรียนรู้ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ.....

วันที่ใส่ความรู้ : 05/11/2559
โดย : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดหมู่ : รู้รอบเรื่อง IT
Keyword : ลบรหัสผ่าน, Google Chrome