ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

ประกาศ จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sc-SHARE) คณะวิทยาศาสตร์

    หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทุกท่านที่สนใจในเรื่องราวเดียวกัน  มีแนวกระบวนการทำงานดีๆ ที่อยากจะแบ่งปัน หรือมีเรื่องที่จะช่วยกันคิดและพัฒนาร่วมกัน ร่วมจัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sc-SHARE) เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือจากกระบวนการต่างๆ มาแบ่งปันและนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในอนาคต

 

     ผู้สนใจสามารถยื่นแบบฟอร์มการจัดตั้งกลุ่ม Sc-SHARE สามารถส่งแบบฟอร์มการจัดตั้ง (ที่แนบมาพร้อมนี้) ไปยังหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้ตลอดทั้งปีค่ะ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร Sc-SHARE