ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

กิจกรรม Show&Share@Science (ตอน ระบบงานดี คนมีสุข)

กิจกรรม Show & Share @Science ตอน “ระบบงานดี คนมีสุข” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 10.00 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน