ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
> ฝากบอกต่อ
 
ฝากบอกต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้ากับทีมบริหาร
เพื่อให้ทุกท่านได้พบปะพูดคุยกับคณบดี และทีมบริหาร
ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน โดยจะเริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรก หัวข้อ การบริหารงานแบบรวมศูนย์
ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ 

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม สนทนายามเช้ากับทีมบริหาร (29 ก.ย.60)
วัน-เวลา-สถานที่
วันที่ 29/09/2560 เวลา 08.30 น.-09.30 น. น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์
โครงการ
หมดเขตสมัคร
13/09/2560
ผู้จัดโครงการ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail
sirorat.d@psu.ac.th