Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน EdPEx (20 มี.ค.60)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 37 คน นำโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมโชค ภู่ประเสริฐ และทีมบริหาร และบุคลากร ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรตามระบบคุณภาพ EdPEx ณ  ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

[ชมภาพกิจกรรม] [ชมข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

วันที่อัพโหลดข่าว : 21/03/2017
ไฟล์แนบ : F1_42กำหนดการศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยฯ ม.ขอนแก่น.pdf
ไฟล์แนบ : F2_42ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน edpex วิทย์ มอ.หาดใหญ่.pdf


หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us