Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน EdPEx (3 ก.พ.59)

คณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดี (EdPEx) ณ คณะวิทยาศาสตร์

ในวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

[ชมภาพกิจกรรม] [ชมข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

วันที่อัพโหลดข่าว : 25/04/2016
ไฟล์แนบ : F1_36การศึกษาดูงาน ม.เกษตรศาสตร์ (3 ก.พ.59).pdf
ไฟล์แนบ : F2_36PPT_KU_3-2-59.pdf


หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us