Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ศึกษาดูงาน EdPEx (5 ก.พ.59)

คณะวิทยาศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้วย EdPEx และระบบสารสนเทศ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 -  16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

[ชมภาพกิจกรรม[ชมข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

วันที่อัพโหลดข่าว : 31/03/2016
ไฟล์แนบ : F1_33การศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏเพชรบุรี (5 ก.พ.59).pdf
ไฟล์แนบ : F2_33PPT_PBRU.pptx


หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us