Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงาน EdPEx (14 ต.ค.58)

  คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับทีมบริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานเรื่องระบบคุณภาพ EdPEx ระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ และการบริหารหน่วยวิจัย/สถานวิจัย วันที่ 14 ตุลาคม 2558

   เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำทีมโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ, ทีมบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ รองคณบดี, ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรท่านอื่น ๆ ที่ประสานเพื่อศึกษาดูงานเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มวิจัย และการเข้าสู่ระบบประเมิน EdPEx ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกันระหว่างสองสถาบันซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมด ทางคณะได้นำทีมผู้ศึกษาดูงานได้ทัศนศึกษารอบคณะวิทยาศาสตร์ อีกด้วย [ชมภาพกิจกรรม]

 

วันที่อัพโหลดข่าว : 02/02/2016
ไฟล์แนบ : F1_32การศึกษาดูงาน ม.ศิลปากร (14 ต.ค.58).pdf
ไฟล์แนบ : F2_32ppt_รับศิลปากร_12-10-58.pptx


หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us