Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมบริหารและบุคลากร ดูงานระบบสารสนเทศกับการประกันคุณภาพ (22 ต.ค.58)

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สมศักดิ์ คงเเสง และหัวหน้าหน่วยหัวหน้างาน มีโอกาสได้ต้อนรับคณะดูงานจากคณะสัตวเเพทยศาสตร์ ม.อ. นำทีมโดยผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ ร่วมถึงคณาจารย์และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกันเพื่อพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป [ชมภาพกิจกรรม]

วันที่อัพโหลดข่าว : 02/02/2016
ไฟล์แนบ : F1_31การศึกษาดูงานโครงการจัดตั้งสัตวแพทย์ศาสตร์ (22 ต.ค.58).pdf
ไฟล์แนบ : F2_31ppt_รับสัตวแพทยศาสตร์.pdf


หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us