Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร ดูงาน EdPEx (13 ส.ค.58)

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมบริหารและบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมบริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ [ชมภาพกิจกรรม]

วันที่อัพโหลดข่าว : 02/02/2016
ไฟล์แนบ : F1_30การศึกษาดูงาน ม.ธรรมศาสตร์ (13 ส.ค.58).pdf


หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us